top of page

Ahots eta piano kontzertua

Brahms, G. Mahler, M. de Falla, E. Granados, A. Donostia, T. Garbizu,G. Olaizola.

Aroia Makuso, piano

Oiartzungo pleno aretoan, Oiartzun, San Sebastián.


Follow me!
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page